ROZKŁAD DNIA 2016/2017:

 

7.00 – 8.35 Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dziecka.
8.35 – 8.45 Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową lub grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.45 – 8.50 Zabawa ruchowa.
8.50 – 9.30 Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe i zabiegi hogieniczne. Śniadanie. Realizacja programu profilaktycznego – mycie zębów.
9.30 – 10.10 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.10 – 10.40 Zajęcia dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
10.40 – 11.40 Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali.
11.40 – 11.45 Zabawa ruchowa.
11.45 – 12.15 Przygotowanie do obiadu. Obiad.
12.15 – 13.00 Poobiedni odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
13.00 – 14.00 Zabawy tematyczne, dydaktyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania.
14.00 – 14.20 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14.20 – 16.00 Ćwiczenia indywidualne, wspomaganie rozwoju dziecka, pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań.