Czesne miesięczne (350zł), obejmuje:

 • opiekę nad dziećmi w godzinach 7.00 – 16.00,
 • codzienne zajęcia dydaktyczne,
 • realizację podstawy programowej,
 • zajęcia plastyczne,
 • gry i zabawy na świeżym powietrzu,
 • indywidualną pracę z dzieckiem,
 • zajęcia dodatkowe:
  • język angielski,
  • religię,
  • muzykoterapię z elementami gimnastyki korekcyjnej,
  • zajęcia logopedyczne,
 • posiłki (śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek)
 • organizację imprez okolicznościowych (Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka i wiele innych)
 • wycieczki
 • teatrzyki
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • zajęcia otwarte dla rodziców.

 

Wpisowe (150zł), obejmuje:

 • ubezpieczenie dziecka na cały rok szkolny,
 • materiały do zajęć,
 • środki higieniczne.

Zniżki dla rodzeństwa (315zł)

Oferujemy również (za dodatkową opłatą):

 • indywidualne zajęcia z logopedą,
 • zajęcia dodatkowe zgodne z preferencjami rodziców
 • możliwość pozostawienia dziecka w placówce w dodatkowym wymiarze godzin (10zł/h)
 • opiekę na godziny – dla dzieci spoza placówki (12zł/h)

Organizacja uroczystości dla dzieci (urodziny, imieniny) po godzinach pracy punktu przedszkolnego (16zł/os – min. 6 dzieci), obejmuje:

 • słodki poczęstunek (napoje, ciastka, paluszki, chipsy, cukierki itp.)
 • super muzykę,
 • świetną zabawę z możliwością korzystania z wyposażenia placówki,
 • opiekę animatora,
 • dodatkowo można zamówić tort, owoce.
 

Płatności należy dokonywać na konto:
Bank PKO BP 82 1020 4317 0000 5202 0301 9866
(tytuł wpłaty – imię, nazwisko dziecka i miesiąc za który dokonywana jest oplata oraz numer rachunku) lub bezpośrednio w placówce.

 
Język angielski (mgr Ewelina Gołosz)

W naszym punkcie przedszkolnym wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, bowiem chcemy, aby język stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia w języku angielskim odbywają się trzy razy w tygodniu w 30 minutowych blokach zabawowych. W realizacji programu towarzyszy nam maskotka Kenny. Dzieci żywiołowo reagują na pojawienie się maskotki, która wyzwala silne i pozytywne emocje. Podczas zajęć stosowane są różnorodne techniki, metody oraz narzędzia poznawcze, co zapewnia przyswajanie języka obcego wszystkimi zmysłami poprzez działanie, nowe wyzwania i zabawę. Zajęcia dostarczają wrażeń dzięki słuchaniu odpowiednio dobranych tekstów, historyjek, rymowanek oraz piosenek. Język angielski w naszym punkcie przedszkolnym wzbogacony jest pracami plastycznymi i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania. Dzieci wykonują ćwiczenia językowe w postaci graficznej: łączenie, uzupełnianie rysunku, rysowanie po śladzie, odwzorowywanie oraz samodzielne rysowanie. Staramy się, aby pierwsze kontakty z językiem angielskim kojarzyły się z przyjemnymi doświadczeniami: z zabawą, ruchem, atrakcyjnymi ilustracjami, grami i piosenkami oraz lubianą maskotką.

 

Religia (mgr Edyta Wąsik)

Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje świat przede wszystkim przez doświadczenie. Uczy się przez naśladowanie osób dla niego znaczących i stara się z nimi identyfikować. Podobnie wprowadzenie w życie religijne odbywa się przez uczestnictwo dziecka w religijnych praktykach dorosłych. Nawiązanie relacji z Bogiem i kształtowanie się obrazu Boga w świadomości dziecka zależne jest w największym stopniu od jego relacji z rodzicami, a następnie z katechetą. Zajęcia z religii organizowane są w naszym punkcie przedszkolnym raz w tygodniu i trwają 30 minut. Program nauczania religii w przedszkolu ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość. Tematyka katechez wprowadza w rzeczywistość liturgii Kościoła poprzez naukę gestów i modlitw oraz zachętę do udziału w Eucharystii i wydarzeniach roku liturgicznego. Program ma pomóc dziecku w rozumieniu różnicy między dobrem a złem oraz wychować do naśladowania Jezusa na co dzień. Katecheza przedszkolna wprowadza dziecko w ważne wydarzenia w jego życiu i pomaga mu przeżywać je w łączności z Bogiem i ludźmi.

 

Muzykoterapia z elementami gimnastyki korekcyjnej (mgr Karolina Adamczyk)

Wiek przedszkolny to okres intensywnego wzrostu dziecka, a od rozwijania sprawności ruchowej zależy dalszy przebieg jego rozwoju fizycznego. Dlatego u przedszkolaków obserwuje się wielką potrzebę ruchu oraz korzystne zmiany w sprawności i koordynacji ruchowej. Zajęcia z muzykoterapii z elementami gimnastyki korekcyjnej – realizowane raz w tygodniu – są formą działalności ruchowej najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka. Wprowadzają one radosny nastrój i dobre samopoczucie, dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu, rozwijają sprawność ruchową ćwicząc i doskonaląc takie elementy, jak: chód, bieg, podskok, rzut, wspinanie, pokonywanie przeszkód itp. Podnoszą przy tym stan zdrowotny, stwarzają najlepsze warunki do czynnego wypoczynku. Zabawy ruchowe przy muzyce utrwalają wiele pojęć i wiadomości, kształtują nawyki kulturalne, pozytywne cechy charakteru, a w szczególności świadomą umiejętność funkcjonowania w zespole dziecięcym. Za pomocą zajęć muzyczno-ruchowych rozwijamy spostrzegawczość, orientacje w przestrzeni, rozpoznawanie barw, kształtów itp. W zabawach ruchowych przedszkolaki odczuwają swobodę, która wyzwala inicjatywę, pomysłowość i samodzielność, pobudza wyobraźnię i ambicje. Przypisując zabawom muzyczno- ruchowym tak szeroką rolę i tak szerokie znaczenie w procesie wychowania, musimy pamiętać, iż poszczególne ich odmiany wpływają na organizm w sposób swoisty i charakterystyczny dla danej formy ruchu i aktywności dziecka.

 

Zajęcia logopedyczne (mgr Karolina Gula)

Każdego roku w naszej placówce odbywają się przesiewowe badania logopedyczne realizowane przez przedstawicieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu. Na podstawie wyników tych badań została podjęta decyzja o zorganizowaniu dla naszych przedszkolaków zajęć logopedycznych, które będą wspierać dzieci we właściwym rozwoju mowy, poprawie sprawności narządów artykulacyjnych i wydolności oddechowej, wzbogacaniu słownictwa biernego i czynnego, zniwelowaniu wad wymowy. Zajęcia realizowane są w postaci ćwiczeń i zabaw raz w tygodniu poprzez ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia leksykalne. Zajęcia mają na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz stymulowanie rozwoju dziecka w taki sposób, by potrafiło ono prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem.

W czasie zajęć będą realizowane następujące cele:

 • usprawnianie motoryki narządów mowy,
 • nauka prawidłowej wymowy,
 • nauka prawidłowego oddychania,
 • praca nad rozumieniem pojęć,
 • praca nad wzbogaceniem słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie,
 • naukę konstruowania dłuższych, ciekawych i poprawnych wypowiedzi,
 • kształcenie słuchu fonematycznego (przygotowanie do nauki czytania i pisania),
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • stymulowanie mowy i myślenia (rozwijanie logicznego myślenia, koncentracji, uwagi, pamięci),
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

Dzięki zajęciom dzieci osiągną następujące efekty:

 • prawidłową postawę komunikacyjną,
 • usprawnioną motorykę i koordynację narządów artykulacyjnych,
 • usprawnione funkcje mające wpływ na rozwój mowy (pamięć, koncentrację, uwagę, percepcję słuchową, ruchową i myślenie),
 • rozwinięty zasób słownictwa i umiejętność budowania wypowiedzi.