2016/2017

  • Spotkanie autorskie z pisarzem Panem Wiesławem Drabikiem w PSP w Nowym Dworze

 

2015/2016

 

2014/2015

 

2013/2014

 

2012/2013