Karta zgłoszenia dziecka
Śmiałek ORGANIZACJA punktu przedszkolnego SIERPIEŃ 2013
ŚMIAŁEK upoważnienie do odbioru dziecka
Procedury bezpieczeństwa